1. A626 Geen water bij de wijn Ab Klein Haneveld 01:13:45

Als om de eigen kerk of organisatie overeind de houden een evangelie wordt gebracht waarin de mens en diens goede gevoel centraal staat, een religieus eigen welbevinden, kan veel van de Bijbel worden geschrapt en vervangen door op eigen inzichten gebaseerde schrifturen. In steeds meer boeken vindt men van een christelijk sausje voorziene wereldse ideeën. Daarbij zijn vaak het oude en nieuwe verbond door elkaar gehaald om een zgn. ‘verbondstheologie’ te ontwikkelen. Paulus maakte duidelijk dat men niet dienaar van de oude wet én van de nieuwe in de harten van gelovigen gegraveerde kan zijn. Maar zijn apostelschap werd al door de Korinthiërs betwijfeld, omdat zij zijn boodschap van genade – die zich niet met wet verdraagt – niet wensten. Dat weerhield hem er niet van Gods boodschap van het nieuwe verbond te prediken. Als dienstknechten van de Heere Jezus is het de opdracht voor gelovigen dat voorbeeld te volgen. De mens verandert alleen door de waarheid van Gods Woord, geenszins door de wet, die ook Israël in feite niets heeft gebracht en dat volk verhinderde tot geloof te komen.

“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/