1. A631 Troost troost mijn volk Ab Klein Haneveld 01:16:53

De vaak wegens de nu bestaande Joodse staat misbruikte woorden ’troost, troost mijn volk’ uit Jesaja 40:1, verwijzen niet – zoals vaak wordt gezegd – naar het daar wonende Juda. ‘Troost’ is de vertaling van het Hebreeuwse ‘nacham’, wat in wezen ‘verandering van relatie’ inhoudt. In Genesis 6 is hetzelfde Hebreeuwse woord vertaald met ‘berouw’ van God. Dat wil geenszins zeggen dat Hij ergens spijt van heeft, maar ook daar wordt verandering in Gods handelen bedoeld. Er is in feite geen goed Nederlands woord voor ‘nacham’. Een ingrijpende verandering vond plaats toen het Nieuwe Verbond het Oude verving. Op verborgen wijze wordt in het Oude Testament al de verlossing door Christus aangekondigd, die pas in het licht van Nieuwe zichtbaar is. Hij zal de Trooster van Juda zijn als dat tot geloof komt, maar nu nog niet Zijn volk is, een term die heden alleen van toepassing is op de uit de tien stammen voortgekomen Gemeente. Via de twee stammen wordt bij de wederkomst van Christus Zijn nu nog verborgen koninkrijk openbaar.

“En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/