1. A632 Filadelfia Ab Klein Haneveld 01:13:37

De brieven in Openbaring aan de zeven gemeenten gaan over diverse perioden in de kerkgeschiedenis. Alleen die aan Filadelfia is positief, omdat er broederlijke liefde heerst en men buigt voor het Woord van God. In die aan Sardis kan men de periode na de Reformatie herkennen. Luther bracht de Bijbel bij mensen terug, maar hij en de kerk sloten een huwelijk met de staat. Het Evangelie, gepredikt o.a. door Moody, deed gelovigen uit de geïnstitutionaliseerde kerken stappen. Zij werden in feite leden van de Algemene Christe-lijke Kerk, maar ook zij vormden weer denominaties. En veel theologen maken, net als de wereld, Gods Woord on-dergeschikt aan menselijke ratio. Filadelfia onttrekt zich blijkbaar daaraan. God zegt tegen die gemeente: “Gij hebt Mijn woord bewaard.” Het koninkrijk op aarde Zal Christus Zelf bouwen, niet een kerk. Voor die tijd wordt de Gemeente weggerukt, om als Zijn lichaam weer te keren. Nu nog leeft zij in de ure der verzoeking, vooraf gaande aan de Grote Verdrukking.

“Het Woord van God is niet gebonden.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/