1. A634 Zaligheid Ab Klein Haneveld 01:04:15

Soteriologie, de leer omtrent de zaligheid, is een basisbegrip in de Bijbel. Men kan onder meer de woorden verlossing, behoudenis en redding er voor gebruiken. Wie tot geloof komt, wordt verlost van de duivel, de heerschappij van de dood, maar ook van de wet. Maar het is de bedoeling dat zaligheid ook een uitwerking heeft in het praktische leven van de gelovige. Die leert de beginselen van de Schrift kennen en gaat daarna daaruit ook leven. Dat is niet onder de wet, maar de vraag rijst in hoeverre men daarvan los komt door de vernieuwing van denken, gebaseerd op Gods Woord. Zalig worden is het begin, maar daarna zalig leven is iets anders. Centraal in de zaligheid staat de Zaligmaker, de Heiland, die door het Joodse volk werd afgewezen, hoewel het Woord over de ‘lossing’ door Hem daaraan werd gegeven. Nu verzamelt de Heer Zich eerst een volk voor Zijn naam, bestaande uit degenen die als dienstknechten van Christus zijn geworden.

“De zaligheid is in geen Anderen; want er is onder de hemel geen andere Naam door Welken wij moeten zalig worden.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/