1. Kribbe en Kroon Ab Klein Haneveld 01:15:24

Gelovigen leven eigenlijk altijd in adventstijd. Zij verwachten niet het Kindeke Jezus, maar de grote Koning, Die bij Zijn wederkomst Zijn troon ook op aarde zal opeisen als Zoon van David. Overdrachtelijk ging alles bij Zijn geboorte in Bethlehem over Zijn wederkomst. Terwijl velen de Here Jezus het liefst zien als een arm in een stal geboren Kindje, blijkt uit de Bijbel dat Hij de Erfgenaam van de troon van David is. Volgens Zijn geslachtsregister in Matthéüs is Hij de door God Gezalfde, de Christus, maar ook de Zoon des mensen (als erfgenaam van Abraham en Adam) en de Zoon van David. In de lofzang van Zacharias (Lukas 1:67-79) na de geboorte van diens zoon, Johannes de Doper, gaat het in feite over de toekomst van de Heere Jezus Christus en niet over Diens geboorte als Kind. De hoorn der zaligheid, waarover Zacharias sprak, staat voor Zijn koningschap. De kruik daarentegen, waarmee Saul (symbool van de wet) werd gekroond, is een beeld van de mens als aardewerk. De kruik breekt en sterft.

“Want Hij heeft bezocht en verlossing te weeg gebracht Zijn volke.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/