1. A671 Een vol loon Ab Klein Haneveld 01:21:14

De collectieve opname van de gemeente doet niets af aan de individuele verantwoordelijkheid van de gelovige voor zijn praktische levenswandel. Die heeft met loon te maken. Het hemelse lichaam zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Bij de rechterstoel van Christus, tegelijk met de opname, wordt de één overkleed en de ander alleen bekleed of zelfs naakt. Er is verband tussen het loon en het overvloedig zijn in het werk des Heeren. De opdracht voor gelovigen is dat zij, levend en dienstbaar als priesters onder de genade en niet onder de wet, trouw zijn aan Gods Woord. Hoewel vlees en bloed niet het nog verborgen Koninkrijk zullen beërven, gaan zij dat rijk wel in. Het gaat om erven, omdat christenen zijn geroepen tot zoonstelling. Praktische levenswandel heeft waarde voor de Heer en gelovigen. Wie meent dat die er niets mee heeft te maken, omdat God alleen de nieuwe mens ziet, las helaas de Bijbel niet goed, waarin staat dat de arbeid wordt beloond voor wat werd gedaan op ieders plaats in het lichaam van Christus.

“Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/