1. A672 Pasen de omkeer Ab Klein Haneveld 01:37:57

Omdat de opstanding van onze Heer op de dag na Sabbat plaats vond (de eerste dag der week), vieren wij ook Pasen na het Joodse Pesach. Dat in wezen bijvoorbeeld The Passion niet verder komt dan de kruisiging, mag dan een algemeen aanvaard christelijk principe zijn, tragisch blijft het wel. Opstanding is ook de essentie van alle brieven in de Bijbel: Christus overwon daarmee de dood. Hij werd een nieuw Schepsel, als Eersteling van de Gemeente en Stichter van een Nieuw Verbond. Dat was in het Oude Testament al sinds Adam beloofd. God had er al rekening mee gehouden dat het mis met hem ging, omdat hij uit de aarde aards en niet de Beelddrager Gods was, Die later zou komen. Adamitisch-, Abrahamitisch- en Davidisch verbond verwijzen alle naar Christus. En zoals Mozes getrouw was over diens huis, is Christus het over het Zijne: de Gemeente.  Hij is onze Hogepriester naar de ordening van Melchizedek, die oudere rechten had dan Mozes en niet een aardse priester was (en is). De opstanding van Christus is de grote omkeer in de geschiedenis.

“Gij zijt priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/