1. A683 Heden verschenen en verdwenen Ab Klein Haneveld 01:17:24

Hoewel men in het christendom tal van theorieën heeft over wat men de Messiaanse tijd noemt, weet men veelal niet wat die Messias nu doet en straks zal doen. De vraag of Zijn koninkrijk al bestaat of nog komt, leidt tot een wirwar van denkbeelden. Variërend van dat het de kerk is, die wij op aarde moeten uitbreiden, tot dat de bouw van de gemeente los staat van het Oude Testament. Over één ding lijkt men het eens: Dat Christus komt om te oordelen over de levenden en de doden. Wie de Bijbel bestudeert, komt tot de conclusie dat God niet het volk der twee stammen, Juda, maar de tien stammen gebruikte om daaruit de Gemeente van Christus te verwekken. Nu is de Messiaanse periode nog verborgen. Als die openbaar wordt, breekt daarmee ook ‘de dag der wraak onzes Gods’ aan. Die treft om te beginnen Juda, waarbij destijds het openbare optreden van de Heere Jezus niets uitwerkte. De geprofeteerde zaligheid ging naar de tien stammen waar Zijn gemeente, met een bijzondere positie, ontstond. Weldra zal God Zijn koninkrijk op aarde openbaren. Nu woeden daar nog de volken, demonstreert de mensheid normloosheid en negeert die het Woord Gods. Maar onze hulp is van de Heere en onze hoop de vervulling van Zijn plan.

“De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/