1. B002 01 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:19:44
 2. B002 02 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:17:51
 3. B002 03 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:19:50
 4. B002 04 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:01
 5. B002 05 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:14:33
 6. B002 06 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:18:28
 7. B002 07 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:17:10
 8. B002 08 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:18:58
 9. B002 09 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:13
 10. B002 10 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:16:16
 11. B002 11 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:14:59
 12. B002 12 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:14
 13. B002 13 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:17:43
 14. B002 14 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:03
 15. B002 15 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:16:17
 16. B002 16 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:01
 17. B002 17 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:19:46
 18. B002 18 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:16:46
 19. B002 19 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:09
 20. B002 20 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:18:58
 21. B002 21 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:05
 22. B002 22 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:19:12
 23. B002 23 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:16:55
 24. B002 24 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:19:50
 25. B002 25 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:07
 26. B002 26 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:18:06
 27. B002 27 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:17:26
 28. B002 28 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:18:33
 29. B002 29 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:19:36
 30. B002 30 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:17:47
 31. B002 31 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:14:01
 32. B002 32 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:17:51
 33. B002 33 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’) Ab Klein Haneveld 01:20:14

De brief aan de Romeinen is niet alleen de eerste van alle nieuwtestamentische brieven, maar ook de eerste van de drie grote leerstellige brieven: Romeinen, Efeze en Hebreeën. En terecht. Zonder deze brief kunnen de andere niet worden begrepen. Haar grote onderwerp is enerzijds de toorn van God over een zondige wereld (mensheid), die door Hem werd losgelaten, inclusief het Joodse volk, dat zich slechts onderscheidde doordat daaraan de Woorden Gods waren toevertrouwd. Maar anderzijds en bovenal geeft deze brief een bijna systematische uitgebreide uiteenzetting van het Evangelie van God… van Zijn Zoon…, Jezus Christus, onze Heere. De kracht Gods tot zaligheid. Daarom is deze brief de basis voor alle nieuwtestamentische leer, inclusief die van de Gemeente.

“De rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/