1. B124 01 1Timotheus 1 Ab Klein Haneveld 5 okt 2023 01:41:07
 2. B124 02 1Timotheus 1 Ab Klein Haneveld 19 okt 2023 01:44:20
 3. B124 03 1Timotheus 1 Ab Klein Haneveld 2 nov 2023 01:43:01
 4. B124 04 1Timotheus 1 Ab Klein Haneveld 16 nov 2023 01:39:00
 5. B124 05 1Timotheus 1 Ab Klein Haneveld 30 nov 2023 01:42:35
 6. B124 06 1Timotheus 1 Ab Klein Haneveld 14 dec 2023 01:41:45
 7. B124 07 1Timotheus 1 Ab Klein Haneveld 11 jan 2024 01:37:22
 8. B124 08 1Timotheus 2 Ab Klein Haneveld 25 jan 2024 01:36:46
 9. B124 09 1Timotheus 2 Ab Klein Haneveld 8 feb 2024 01:47:48
 10. B124 10 1Timotheus 2 Ab Klein Haneveld 22 feb 2024 01:43:03
 11. B124 11 1Timotheus 2 Ab Klein Haneveld 7 mrt 2024 01:28:02
 12. B124 12 1Timotheus 2, 3 Ab Klein Haneveld 21 mrt 2024 01:40:57
 13. B124 13 1Timotheus 3 Ab Klein Haneveld 4 apr 2024 01:39:25
 14. B124 14 1Timotheus 3 Ab Klein Haneveld 18 apr 2024 01:33:16