Buiten de legerplaats

Bijbelstudie Contactdag 25 sept 2021


Buiten de legerplaats 01
Buiten de legerplaats 02
Buiten de legerplaats 03
Buiten de legerplaats 01
1 of 3
Buiten de legerplaats 02
2 of 3
Buiten de legerplaats 03
3 of 3

Sprekend voor de tv-camera over “westerse normen en waarden” werd hij gecorrigeerd: westerse normen en waarden werden geacht niet westers maar universeel te zijn. En ze hadden tezamen met de democratie moeten worden ingevoerd in b.v. Afghanistan. Helaas niet gelukt. Maar voor zover een westerse cultuur bestaat met dito beginselen, moet toch worden vastgesteld, dat die niet universeel is, maar christelijk. Men heeft via het humanisme weliswaar Christus buiten de deur gezet, maar een eenvoudige inleiding in de geschiedenis der westerse cultuur leert ons, dat die in zeer hoge mate is bepaald geworden door de Bijbel en het christendom. Dat diezelfde cultuur haar langste tijd gehad heeft sinds men Christus officieel heeft geëxcommuniceerd, verandert daar niets aan. Niettemin was het nooit Gods bedoeling om in onze dagen een christelijke beschaving te prediken. Het Evangelie zou gepredikt moeten worden. Met als doel niet de verspreiding ín de wereld van een christelijke samenleving, maar de verzameling úit de wereld van de Gemeente, als “volk voor Zijn Naam”. Daarom worden gelovigen bezongen als ‘pelgrims’ en worden zij beschouwd als “vreemdelingen en bijwoners” in deze wereld. Maar anderzijds als “huisgenoten Gods”.

“Uitgaan buiten de legerplaats” lijkt negatief, maar wat is positiever dan uitgaan “tot Hem”? Zie Heb.13:13.

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/