MAITREYA DE ANTICHRIST 20 stellingen

Ondanks dat er maar een paar schriftplaatsen zijn over de antichrist, zijn er toch veel meer schriftplaatsen die hierover spreken waar de antichrist een andere benaming heeft. In twintig stellingen wordt vanuit de Bijbel onderzocht wat voor een figuur deze antichrist zal zijn, wat hij zal doen of welke benamingen hij nog meer heeft. Ook wordt bekeken of deze Maitreya aan de gestelde criteria voldoet.

 • Stelling 1:
  De antichrist stelt zich in de plaats van Christus. De mens der zonde, de zoon des verderfs stelt zich boven (in de plaats van) Christus. 2 Thes. 2:3-4 , Op. 13:11 , Math. 24:24 , Mark. 13:22 , Joh. 5:43
  Maitreya stelt zich in de plaats van Christus.
  Maitreya , de wereldleraar, is de huidige bekleder van dit ambt. www.sharenl.org/syllabus.htm (zie de woorden Christus en Wereldleraar !)
 • Stelling 2:
  De antichrist eert het schepsel (de schepping boven de Schepper).1 Joh. 2:22 in verband met Rom. 1:25 , 1 Joh. 4:5-6
  Maitreya stelt de aarde (de schepping) als het middelpunt.“De aarde is een centrum in het lichaam van de God van ons zonnestelsel”  1* blz 90 , de kosmos (schepping) moet dienstbaar worden aan de kosmos, God is een staat van bewustzijn die de mens kan bereiken. Het schepsel wordt dus God ! Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 3:
  De antichrist ontkent dat Jezus de beloofde Christus is.
  ” Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist,” 1 Joh. 2:22 , 4:3
  Maitreya ontkracht de positie van Christus en dat Jezus niet de Christus is.Konden de mensen maar het idee uit hun hoofd zetten van een Christus als een of andere geest aan de rechterhand van God in de “hemel”  1* blz 22 , “Dit houdt in dat Jezus en de Christus niet één en dezelfde persoon zijn”  1* blz 31-33
 • Stelling 4:
  De antichrist wijst wet & dogma af, en stelt zich boven de Schrift. De mens der zonde, de zoon des verderfs stelt zich boven de wet Gods … 2 Thes. 2:3-4 , De slang in de hof stelde zich boven het Woord van God … Gen. 3:4,5
  Maitreya wijst het Woord Gods af. De Bijbel is een symbolisch boek geschreven door verschillende mensen. Het zal “in het licht van de nieuwe godsbeschikking”dan ook gedeeltelijk herschreven moeten worden. Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 5:
  De antichrist verleidt degenen, die de waarheid niet liefhebben. 2 Thes. 2:10,12
  De Maitreya zal tijdens zijn verklaringsdag de gehele wereld toespreken. Het is zijn plan om de gehele mensheid te “overschaduwen” Bron : www.sharenl.org/index.html
 • Stelling 6:
  De antichrist is al in de wereld werkzaam sinds de opstanding van Christus. 1 Joh. 2:18, 4:3 , 2 Joh.7 , 2 Thes. 2:3-8  voorts 1 Petr. 5:8 , Geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten uit het hemelse … Efez. 6:11-12
  De Maitreya is al 2000 jaar actief. De Maitreya is al ruim 2000 jaar actief in het verborgene. Bron : www.sharenl.org/index.html
 • Stelling 7:
  De antichrist wordt tegengehouden door de aanwezigheid van de gemeente. 1 Joh. 4:4 , 2 Thes.2:6-7 , voorts Op. 12:4 , Efez. 1:20
  De Maitreya ondanks vele pogingen nog steeds niet openbaar.  Al vele malen zijn er door zijn organisatie datums genoemd waarop hij openbaar zou worden (zie… verklaringsdag) !!   1* blz 37, 51, Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 8:
  De antichrist zal voortkomen uit een christelijke wereld. 1 Joh. 2:18-19 , voorts vergelijk Judas als type v.d. antichrist.
  De Maitreya bevindt zich in religieuze, christelijke kringen. Hij verschijnt aan o.a. orthodoxe christenen, katholieken, fundamentalisten. Bron : www.sharenl.org/maitreya_verschijn.htm 
 • Stelling 9:
  De antichrist zal op een vastgestelde tijd openbaar worden. 2 Thes.2:6-7 , voorts Op. 12:12
  Maitreya
 • Stelling 10:
  De antichrist zal openbaar worden t.g.v. de opname van de Gemeente.  2 Thes.2:6-7 , voorts Op. 12:4 , 7-13
  Maitreya
 • Stelling 11:
  De geopenbaarde antichrist zal de gedaante hebben van een mens. 2 Thes.2:3
  De Maitreya heeft zijn eigen lichaam gemaakt. De Maitreya leeft al duizenden jaren en heeft zichzelf gecreëerd. Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 12:
  De (een) antichrist is de (een) valse profeet. 1 Joh. 4:1 , Op. 13:11, voorts Math. 24:24, Op. 16:13, 19:20, 20:10
  Maitreya
 • Stelling 13:
  De antichrist is de leugenaar en de verleider. “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist,” 1 Joh. 2:22-27  , 2 Thes. 2:3 , 9-11
  Maitreya ontkent dat Jezus is de Christus. Konden de mensen maar het idee uit hun hoofd zetten van een Christus als een of andere geest aan de rechterhand van God in de “hemel”  1* blz 22 , “Dit houdt in dat Jezus en de Christus niet één en dezelfde persoon zijn”  1* blz 31-33
 • Stelling 14:
  De antichrist is een geest of een engel. 2 Thes. 2:9 , “geest der dwaling” … 1 Joh. 4:1-6 , 2:20 , 2:27 , “een engel uit de hemel” .. Gal. 1:8 , “de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” … 2 Kor. 11:14
  De Maitreya is een geest. Zijn thuisbasis is de Aziatische gemeenschap in Londen, maar hij gaat voortdurend de wereld rond, via gedachtekracht. Hij kan weerspiegelingen van zichzelf over de gehele wereld sturen, terwijl hij zelf in Londen is. Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 15:
  De antichrist doet tekenen en wonderen. “naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen” 2 Thes. 2:9 , Op. 13:13-15 ,
  De Maitreya en zijn meesters doen vele wonderen en tekenen. Bron : www.sharenl.org/mirakels.html
 • Stelling 16:
  De antichrist gebruikt geestelijke krachten en/of engelen. Op. 13:11-18 , 19:20 , Geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten uit het hemelse … Efez. 6:11-12 , “de draak krijgde ook met zijn engelen” … Op. 12:7,
  De Maitreya en zijn meesters doen vele wonderen en tekenen.Zij doen o.a. genezingen, huilende Mariabeelden, water opladen, het verschijnen van kruisen, etc. Bron : www.sharenl.org/mirakels.html
 • Stelling 17:
  De antichrist is niet een politiek maar een religieus leider der volkeren. De antichrist maakt zijn eigen religie ….  2 Thes. 2:3-4 , Op. 13.
  Maitreya
 • Stelling 18:
  De antichrist brengt de mens tot onderwerping aan het 1e beest. Op. 13:12 , 14-17  Op grond hiervan is hij gelijk aan de draak uit Op. 13:2.
  Maitreya 
 • Stelling 19:
  De antichrist wordt weggedaan bij de aanvang der 1000 jaren. 2 Thes. 2:8 , Op. 19:20 , 20:10
  Maitreya
 • Stelling 20: De antichrist = De Duivel. 1 Joh. 4:3 , 2 Thes. 2:4,9,11 , Op. 13:12 / 13:2

1* : De wederverschijning van de christus en de meesters van wijsheid

Uit bovenstaande stelling blijkt de overeenkomst tussen deze Maitreya en de antichrist uit de Bijbel.
(De niet ingevulde stellingen zullen in de toekomst duidelijk worden)

Klik hier voor volledige artikel over dit onderwerp

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/