1. C308 01 Uw Naam worde geheiligd Ab Klein Haneveld 01:27:35
  2. C308 02 Uw Naam worde geheiligd Ab Klein Haneveld 01:07:10
  3. C308 03 Uw Naam worde geheiligd Ab Klein Haneveld 01:21:07

Te pas en (vooral) te onpas kan men de verzamelde menigte horen bidden ” Uw Naam worde geheiligd”, gevolgd door ” Uw koninkrijk kome”. Het evidente gebrek aan enthousiasme wordt in hoge mate veroorzaakt door ongeloof en onwetendheid. Of andersom. De komst van dat Koninkrijk was onlangs het onderwerp van onze conferentie in Wuppertal. Maar hoe zit dat met de Heilige Naam? De mantrische teksten der moderne praise-cultus weten weinig anders meer, dan te proclameren dat Gods grote Naam heilig is, maar hoe heilig is die eigenlijk. Zegt de Heilige niet Zelf, dat Israël Zijn heilige Naam overal onder de heidenen ontheiligd heeft? (Ez.36:22) Aangehaald door de apostel Paulus: ” Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is.” (Rom.2:24) En hoe ontheiligend is het om ” in Zijn Naam” te spreken en te handelen, terwijl Hij zegt ” Ik heb niet gesproken” (Jer.14:14; 23:21) en ” Ik heb u nooit gekend”. (Mat.7:23) En hoeveel eer doet men de Naam (Ha-Shem) aan, door die – op welke wijze dan ook – te verzwijgen en te ontwijken. Onder Joden en Christenen. ” What’s in a name?” zei Julia tot Romeo, en het kostte beiden het leven. Laten wij ons voegen bij degenen met kleine kracht, waarvan Jezus zei:

” gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend … Ik kom spoedig … houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/