1. C310 01 Ingaan en erven Ab Klein Haneveld 01:23:57
  2. C310 02 Ingaan en erven Ab Klein Haneveld 01:23:03
  3. C310 03 Ingaan en erven Ab Klein Haneveld 01:03:56

Of de zaligheid slechts betrekking heeft op dit leven, of ook op het eeuwige: zij moet worden verdiend. De gunst der goden krijgt men niet voor niets. Immers, vóór wat hóórt wat. Dat is samenvattend en kort door de bocht het credo van alle religie. “De mens die deze dingen doet zal door dezelve leven” lezen wij vervolgens in de Bijbel. Maar dat diezelfde schriftgedeelten tevens zeggen dat niemand dit kan is ook een feit. Daarom wèg met wet en religie: de zaligheid is niet uit werken, maar uit genade en door geloof. Voor dít leven én het eeuwige. Volgens de Bijbel! Dat is Evangelie: de Blijde Boodschap. Toch zijn er teksten met als strekking: “De mens die deze dingen doet zal door dezelve verloren gaan.” En de mensen zullen toch worden geoordeeld naar hun werken? Inderdaad. Maar mag ik er dan op wijzen, dat wie niet werkt, maar gelooft, zalig is, en dus kind van God en daarmee erfgenaam van God. Maar of de erfgenaam ook ooit zal erven? Daar is meer voor nodig. Aan omstandigheden en werken. Want ingaan in het Koninkrijk is een heel ding. Maar het erven van het Koninkrijk is nog heel wat anders!

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/