1. C314 01 Kingdom Now Ab Klein Haneveld 01:22:35
  2. C314 02 Kingdom Now Ab Klein Haneveld 01:12:59
  3. C314 03 Kingdom Now Ab Klein Haneveld 01:02:07

“Wij mensen hebben een dierlijk instinct en streven naar macht en willen heersen en overheersen.” Aldus Oscar David, auteur van enige boeken over het populaire onderwerp “Macht!”. Sinds de gelijkheid van alle mensen het credo is klinkt de vraag naar “Leiderschap” en macht logischerwijze steeds luider. Deze schrijver aarzelt niet om de menselijke (dierlijke?) aard aan te wijzen als de bron van dit machtsstreven. En gelijk heeft hij. Het is de zondige natuur van de mens, met de duivel als rolmodel, die streeft naar macht. Die de mens tot God wil maken en zich daarmee boven de Schepper wil stellen. Rom.1:22ev De aardse mens die over de aarde, ja over de wereld, wil heersen. Dit streven manifesteerde zich in de loop van de geschiedenis onder legio namen, linksom of rechtsom. En dikwijls in naam van God en godsdienst. Zich “Evangelisch” noemenden wachtten ooit op de hemel, de wederkomst van Christus of de jongste dag. Thans echter zijn zo zoveel Bijbelse waarheid (en historisch besef) kwijtgeraakt, dat zij in ernstige hoogmoed menen in Gods Naam hier en nu het Koninkrijk Gods te moeten realiseren omdat anders de Heere Jezus niet kan of zal wederkomen. En dat is hun smoes voor hun streven naar macht! Het Evangelie van God, van Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer Rom.1:1-4 gedegradeerd tot een politieke pressie-groep. Maar wat zegt God Zelf over Zijn Koninkrijk?

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/