1. C315 01 Hervorming? Ab Klein Haneveld 01:03:42
  2. C315 02 Hervorming? Ab Klein Haneveld 01:17:50
  3. C315 03 Hervorming? Ab Klein Haneveld 00:53:27

“Een rijk leven, vervuld en strijdlustig, vol conflicten en triomfen, jachtig en rusteloos: Luther was een rebel en hervormer, een denker en maker, hij was zijn tijd ver vooruit” Aldus de aanhef van één van de vele publicaties ter viering van het feit dat 500 jaar geleden op 31 oktbober 1517 Prof. Dr. Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Gericht tegen de lucratieve verkoop van vergeving van zonden door de kerk van Rome. Luther’s actie tegen deze gebakken lucht veroorzaakte de grootste kerkscheuring aller tijden, die desondanks de geschiedenis is ingegaan als de kerkhervorming, de reformatie. In elk geval zijn vriend en vijand het eens, dat de wereld sindsdien ingrijpend is veranderd. Op die grond wordt Luther dit jaar geëerd: “Hij was zijn tijd ver vooruit. Hij was de rebelse progressieveling die de wereld veranderde” In werkelijkheid was hij de klokkenluider en scheurmaker van zijn tijd. Hij wilde niet vooruit, maar juist achteruit! Terug naar de Bijbel, terug naar het gezag van het Woord van God. Sola Scriptura; Sola Fide; Soli Deo Gloria. Doch hoezeer zij ook hun best deden, Luther, Calvijn noch Erasmus of andere zgn. hervormers hebben hun ideeën maatschappelijk gestalte kunnen geven. Maar wist u dat de Bijbel deze dingen tevoren had aangekondigd?

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/