1. C152 01 Werken; der Wet en des Geloofs Ab Klein Haneveld 01:38:52
  2. C152 02 Werken; der Wet en des Geloofs Ab Klein Haneveld 01:19:27
  3. C152 03 Werken; der Wet en des Geloofs Ab Klein Haneveld 01:02:39

Of kerkelijke leringen nu voorschrijven heel hard, of juist níet te werken, zonder werk komt niets tot stand. Wij zouden niet alleen werken in materieel opzicht – omdat het plezierig is (indien met overgave gedaan), en om onafhankelijk te zijn van de wereld – maar ook in geestelijk opzicht. Alleen werken uit geloof schenken werkelijk bevrediging. Werk kan immers ook middel zijn tot onderdrukking: de slavernij van de wet, waarin Israel rechtvaardigmaking zocht. Echter, omdat slechts geloof de mens rechtvaardigt, is de wet houden ijdel werk. De verlossing daarvan is het werk van God, tot stand gebracht door het geloof van de Heere Jezus Christus. De bedoeling is dat Zijn wil – de werken van Zijn Vader te doen – ook de onze wordt. Om God te verheerlijken, omdat de liefde Gods ons dringt; en ook om het loon. Hij maakt ons bekwaam om de levende en waarachtige God te dienen, en om te doen de goede werken des geloofs.

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/