1. C160 01 Goeie Genade! Ab Klein Haneveld 01:31:29
  2. C160 02 Goeie Genade! Ab Klein Haneveld 01:08:09
  3. C160 03 Goeie Genade! Ab Klein Haneveld 00:51:43

Wilt u aan Gods oordeel ontkomen? Dat kan alleen door een beroep op Zijn genade, de basis van de christelijke ethiek. Hoewel genade de rijkdom van het geloof in Christus vormt, leven velen in armoede en de angst die de wet met zich meebrengt. Daarmee negeren zij de door God geboden gratie. Dat is even ondankbaar als hoogmoedig. Volgens de Bijbel leidt alleen genade tot eeuwig leven.

“Als rechtvaardigheid van God uit de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/