1. C161 01 Gods Rechterhand Ab Klein Haneveld 01:24:56
  2. C161 02 Gods Rechterhand Ab Klein Haneveld 01:11:32
  3. C161 03 Gods Rechterhand Ab Klein Haneveld 00:30:15

De eeuwige Godheid is onzienlijk. Als Hij Zich toont aan gelovigen, zien zij de Heere Jezus Christus, Die in de Bijbel de Rechterhand Gods wordt genoemd. Aan Hem is alle macht in de hemel en op aarde gegeven, toen Hij uit de dood verrees. Hij is (nog) verborgen voor de wereld en Israël, maar gelovigen kennen Hem. De studie op deze cd”s toont aan dat het begrip rechterhand in de Bijbel de uitdrukking is voor kracht, vrede, heil. De Rechterhand is de maximale heerlijkheid van God. Nu nog manifesteert die kracht zich in de hemel, maar binnenkort ook op aarde. Zuchtend wacht de schepping tot Christus, de kracht Gods, zal verschijnen.

“Uw Rechterhand is verheerlijkt.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/