1. C163 01 Hervormd en Vrijgemaakt Ab Klein Haneveld 01:13:28
  2. C163 02 Hervormd en Vrijgemaakt Ab Klein Haneveld 01:12:13
  3. C163 03 Hervormd en Vrijgemaakt Ab Klein Haneveld 00:44:50

Alleen de Waarheid verandert mensen. Als het Woord van God het hart van een mens raakt, ontstaat daar een compleet nieuw denken. Dat hoort bij het Nieuwe Verbond, waarin de gelovige is binnengegaan. En op die verandering (wedergeboorte) volgt de vrijmaking, samenhangend met de door Christus bewezen genade. Niet meer geketend aan de wet, geniet de gelovige volle vrijheid in Hem. Die is inherent aan de aanwezigheid van de Heilige Geest en bedoeld om onbekommerd, in volle vrijheid, de Heer te dienen. Niet in aards denken, maar omgevormd door de Geest en Zijn Woord.

“Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/