1. C169 01 Wat is de Hemel? Ab Klein Haneveld 01:15:31
  2. C169 02 Wat is de Hemel? Ab Klein Haneveld 01:20:10
  3. C169 03 Wat is de Hemel? Ab Klein Haneveld 01:06:48

Volgens een hardnekkig misverstand zijn hemel, hel en hiernamaals hetzelfde. De Bijbel biedt voor die opvatting geen ruimte. Wie bij de Gemeente van Christus hoort, kreeg bij zijn wedergeboorte al deel aan eeuwig leven in de hemel. Gelovigen uit het Oude Testament en in de periode na de opname van de Gemeente wachten – zoals alle mensen – in het dodenrijk op de “Jongste Dag”. Gemeenteleden wachten óók (op hun verschijnen voor de rechterstoel van Christus), maar niet in het dodenrijk. Zij slaan na hun sterven de ogen op in de (derde) hemel. Die moet niet worden verward met de eerste en tweede hemel (kosmos), waarvan de Bijbel zegt dat zij – samen met de aarde – zullen worden vervangen door een geheel nieuwe schepping.

“Van God is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/