1. C176 01 Aftellen voor de opname Ab Klein Haneveld 00:55:29
  2. C176 02 Aftellen voor de opname Ab Klein Haneveld 00:51:04

Alle inspanningen van wereldheersers ten spijt, lukt het de mensheid niet vrede in het Midden-Oosten te bewerken. Het wachten is op de antichrist. Hij zal gedurende de eerste helft van een zevenjarige periode schijnbare rust brengen, maar daarna komt er verdrukking. Eerst 3,5 jaar voor Jeruzalem, daarna voor alle volken. Maar als die duisternis over de wereld komt, is de gemeente met haar Hoofd in het licht. Want vlak voor de twee fasen van 3,5 jaar -van respectievelijk “vrede en geen gevaar” en de “benauwdheid” voor Israël – vindt haar opname in de hemel plaats. Na de zeven jaar verschijnt zij mét de Koning op de Olijfberg. In de volle heerlijkheid, die nu – evenals Christus Zelf – nog voor de wereld is verborgen, maar dán wordt geopenbaard. Een troostrijke toekomst. Het aftellen is begonnen…..

“Vertroost elkaar daarmee.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/