1. C177 01 Jezus en de Wet Ab Klein Haneveld 00:53:48
  2. C177 02 Jezus en de Wet Ab Klein Haneveld 01:01:33
  3. C177 03 Jezus en de Wet Ab Klein Haneveld 01:01:23
  4. C177 04 Jezus en de Wet Ab Klein Haneveld 01:00:06
  5. C177 05 Jezus en de Wet Ab Klein Haneveld 01:03:02
  6. C177 06 Jezus en de Wet Ab Klein Haneveld 01:07:57

Hoewel de Bijbel zegt dat in Christus de werking van de wet ten einde is voor wie geloven, willen velen in christelijke kring daar niet aan. Zij blijven de wet prediken en manifesteren zich aldus als vijanden van wie louter uit genade en geloof leven. De Heere Jezus leerde tijdens Zijn aardse leven niet elke dag de wet te vervullen, maar Zijn geloof te voeden met het Woord Gods. Dát groeiende geloof in Hem werd de basis van de rechtvaardiging der christenen. Hun verantwoordelijk is het – evenals Hij – uit het woord der genade te leven. De Heere Jezus leefde (nog) wel onder de wet, maar heeft Zich daar evident niet fanatiek aan gestoord. Herhaaldelijk werd Hij door de toenmalige theologen beticht va”wetsovertreding”, dan wel het tolereren daarvan. In het door Hem bewerkte Nieuwe Verbond zijn de gelovigen tot vrijheid geroepen. Van onvrijen, de gebondenen door de wet, kunnen zij vervolging verwachten. Evenals hun Heer.

“Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/