1. C178 01 Het Voorbeeld van Jezus Ab Klein Haneveld 01:02:01
  2. C178 02 Het Voorbeeld van Jezus Ab Klein Haneveld 01:05:31
  3. C178 03 Het Voorbeeld van Jezus Ab Klein Haneveld 01:13:14

Dat de Heere Jezus een nieuwe godsdienst stichtte is een misverstand. Hij maakte juist een einde aan bestaande religie en provoceerde wie veinsden zich aan de wet te houden. Onder Zijn nieuwe verbond is die slavernij der uiterlijkheden verdwenen en geloof in genade het criterium. Dáárin vindt de mens rust, want Zijn juk is – in tegenstelling tot het oude – licht. Geloof van de Heere Jezus was de basis voor Zijn verlossingswerk. Hij verlangde de wil van de Vader te doen, Wiens Woord der Waarheid Hij bestudeerde en predikte. Daarin is Hij het voorbeeld voor alle gelovigen. Maar zij worden, evenals Hij, liefdeloos geacht als zij beweren de Waarheid – in Hem en met Hem – te hebben gevonden.

“Het Voorbeeld der Leer aan Wie gij zijt overgegeven.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/