1. C179 Dit is mijn wereld niet Ab Klein Haneveld 00:54:03

(Kerstviering 2000)
Gelovigen hebben hun bestemming of thuis nooit gevonden in deze wereld, waar tijdelijk voordeel maatgevend is. Ook voor hun Heer was hier geen plaats. Burgers van het hemelse koninkrijk kijken met toenemende verbazing om zich heen. Als vreemdelingen. Hun niet met aardse normen corresponderende boodschap wordt vaak nogal cynisch bevonden. Het oude verlaten, en op weg gaan naar een nieuwe bestemming blijkt in de Bijbel hét kenmerk van geloofsleven. Abraham, Noach, Mozes en alle anderen die in Hebreeën 11 ten voor beeld zijn gesteld, kwamen buiten de gemeenschap te staan waartoe zij eerder behoorden. Zij sloten zich niet ergens bij aan, maar zonderden zich af ‘buiten de legerplaats’. Gelovigen blijven (in aardse ogen dwazen) reizigers met een eeuwige bestemming. In navolging van hun Heer.

‘Als gasten en vreemdelingen op de aarde.’

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/