1. C180 01 Losser en Looser Ab Klein Haneveld 01:08:53
  2. C180 02 Losser en Looser Ab Klein Haneveld 01:12:58
  3. C180 03 Losser en Looser Ab Klein Haneveld 00:48:33

In overeenstemming met de oudtestamentische wetgeving had de Heere Jezus Christus het recht – niet de plicht – om tot “loosers” verworden mensen vrij te kopen uit slavernij. Daarvan maakte Hij gebruik. Als Losser nam Hij de schuld weg die op de wereld drukte. Maar alleen wie Hem in die hoedanigheid aanvaardt krijgt deel aan de vrijheid. En ook aan de door Christus, als Eerstgeborene , voor Zichzelf en Zijn “familie” veiliggestelde eeuwige erfenis. Gelovigen zijn nu al verlost van wet en dood. Zij mogen hun Heer onbekommerd en in vrijheid dienen. Hun huidige zaligheid is een garantie voor wat hen nog wacht nadat de lasten van het aardse lichaam zijn weggevallen.

“Ik weet mijn Losser leeft.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/