1. C181 01 Licht uit de Honing Ab Klein Haneveld 00:54:48
  2. C181 02 Licht uit de Honing Ab Klein Haneveld 01:01:43
  3. C181 03 Licht uit de Honing Ab Klein Haneveld 01:18:23

De natuurlijke voeding en spijsvertering van de mens is analoog aan de geestelijke. Wie pas is (weder)geboren, moet melk krijgen. Daarna volgt vaste voeding. In de Bijbel worden die vergeleken met respectievelijk melk en honing, de combinatie die de Israëlieten ook in Kanaän werd beloofd. Voor gezonde geestelijke groei is voeding met Gods Woord onmisbaar. Zoals Jonathan door het eten van honing “verlichte ogen” kreeg, verschaft het Woord inzicht aan de christen. Jonathan ging, toen hij de zoete voeding tot zich nam, regelrecht in tegen de wet van zijn vader Saul, die na een beperkte overwinning op de Filistijnen zijn strijders het eten verbood. Dode letter van de wet en het vrij uitzicht der genade staan tegenover elkaar.

“Smaakt en ziet dat de Heere goed is.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/