1. C183 01 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 00:55:33
 2. C183 02 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:07:48
 3. C183 03 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:00:09
 4. C183 04 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 00:56:37
 5. C183 05 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:05:33
 6. C183 06 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:04:12
 7. C183 07 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:05:01
 8. C183 08 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:03:47
 9. C183 09 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:14:01
 10. C183 10 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:03:29
 11. C183 11 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 01:04:00
 12. C183 12 Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) Ab Klein Haneveld 00:51:44

Eeuwig leven in Christus wordt alleen verkregen via de weg van geloof. Hij Zelf ging, als Eerste der eerstelingen, daarin voor. Zijn diepe persoonlijke geloof bracht Hem in de dood, maar Hij geloofde in de heerlijkheid die Hem daarna wachtte. Wie is wedergeboren, verrees met zijn Heer in het nieuwe, eeuwige leven. Dat is dus primair de vrucht van Zijn geloof. Evenals Hij zijn de verlosten geroepen tot leven uit geloof. Dat heeft consequenties voor hun praktische wandel. Een wandel in het volle vertrouwen op Christus en Zijn genade. In de zekerheid niet te zijn gerechtvaardigd door eigen werken, maar uitsluitend op grond van geloof. Het is de rijkdom van het al lang voor de komst van de Heiland beloofde Evangelie.

“De mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/