1. C188 01 De Gemeente in Handelingen Ab Klein Haneveld 01:11:14
  2. C188 02 De Gemeente in Handelingen Ab Klein Haneveld 01:01:06
  3. C188 03 De Gemeente in Handelingen Ab Klein Haneveld 01:02:11

Het boek Handelingen heeft een sterk historisch karakter. Het beschrijft hoe Christus Gemeente begon en zich in de eerste decennia ontwikkelde. Maar de leerstellige verbanden van Gods plan, die licht werpen op het Oude Testament, vindt men vooral in de brieven. Handelingen laat zien hoe het Joodse volk, dat ook ná Zijn opstanding de Messias verwierp, als brenger van het Woord werd vervangen door de Gemeente. Dat Lichaam van Christus bestaat uit gelovigen uit alle (heidense) volken, waarbij ook Joden zich kunnen aansluiten. Niet door kerkelijk lidmaatschap behoort men tot die gemeenschap van eerstelingen. De Geest van Christus Zelf voegt toe aan het Lichaam, waarin Zijn eeuwige leven heerst.

“En de Heer deed toe tot de Gemeente.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/