1. C195 01 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 00:45:58
 2. C195 02 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:11:31
 3. C195 03 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:03:27
 4. C195 04 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:15:26
 5. C195 05 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:21:47
 6. C195 06 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:07:36
 7. C195 07 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:14:08
 8. C195 08 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:07:49
 9. C195 09 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:18:39
 10. C195 10 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:19:17
 11. C195 11 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:13:29
 12. C195 12 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:23:29
 13. C195 13 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) Ab Klein Haneveld 01:13:21

Gods (verlossings)plan omvat meer dan de huidige wereld. Lang vóórdat Hij die maakte, bestond er een andere, waaraan Hij met water – niet te verwarren met de latere zondvloed ten tijde van Noach – een einde maakte. Residuen en krachten uit die oude wereld zijn nog in de tegenwoordige te bespeuren. Geesten van intelligente wezens uit die oerschepping manifesteren zich als demonen in nú levende mensen. Zij zijn er op uit de besturing van hun wil over te nemen. Door bij het Woord der Waarheid te blijven, voorkomen gelovigen slachtoffers van die boze geesten te worden. Zij mogen de zekerheid in zich dragen noch door demonen, noch gevallen engelen te kunnen worden gescheiden van de liefde van Christus. En eerstelingen te zijn van de komende, de nieuwe en definitieve schepping: het wonder van de derde dag.

“Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/