1. C199 01 Een Nieuwe Schepping Ab Klein Haneveld 01:03:22
  2. C199 02 Een Nieuwe Schepping Ab Klein Haneveld 01:12:13
  3. C199 03 Een Nieuwe Schepping Ab Klein Haneveld 01:13:20
  4. C199 04 Een Nieuwe Schepping Ab Klein Haneveld 01:05:11

De essentie van Gods werk is genereren van een nieuwe schepping door Zijn Woord. Zonder dat lichtend Woord is er geen leven. Omdat de wereld het niet heeft aanvaard, verkeert zij in duisternis. Door in geloof aannemen van de Heere Jezus Christus – hét Licht en dé Waarheid – worden mensen sinds Zijn opstanding wedergeboren tot een nieuwe schepping. Gelovigen uit het Oude Testament krijgen die status op de Jongste Dag. De uit een zondige aarde voortgekomen mens is dood voor God en een slaaf van diens tegenstander. Hij kan die situatie handhaven en de zonde blijven dienen óf één worden met Christus. Dat betekent nieuw leven in vrijheid, om Hém te dienen. Op weg naar de aanstelling tot zonen en het ontvangen van een nieuw lichaam. In dit oude zucht de gelovige nog. Zoals heel de oude schepping. Maar ook die zal vernieuwd worden.

“Ziet, alles is nieuw geworden.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/