1. C202 01 Een nieuw Jeruzalem Ab Klein Haneveld 01:11:14
  2. C202 02 Een nieuw Jeruzalem Ab Klein Haneveld 01:09:46
  3. C202 03 Een nieuw Jeruzalem Ab Klein Haneveld 01:03:09

Hoewel hij het oude Jeruzalem niet kende, verwachtte Abraham het nieuwe al. Het begrip omvat dan ook veel meer dan een letterlijke stad, ongeveer naar analogie van het vernoemen van staten naar hun hoofdsteden. David bracht het aardse Jeruzalem in perspectief als het bestuurlijke centrum van de Messias, Die weldra Zijn rijk (ook) op aarde zal stichten en met de Gemeente de wereld oordelen. Op grond van hun geloof leven hemelburgers nu al in het “Jeruzalem dat boven is”. Zij zijn erfgenamen, die met Christus een hemelse positie delen. Vrijgemaakt van de slavernij der wet, waarvoor het aardse Jeruzalem nog als symbool staat. Christus rijk onder het Nieuwe Verbond is nu nog verborgen, straks wordt het vanuit de hemel openbaar.

“Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/