1. C206 01 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:07:05
 2. C206 02 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:08:49
 3. C206 03 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:14:11
 4. C206 04 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:17:31
 5. C206 05 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:11:10
 6. C206 06 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:04:08
 7. C206 07 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:20:01
 8. C206 08 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:07:43
 9. C206 09 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:22:06
 10. C206 10 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:04:29
 11. C206 11 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:22:03
 12. C206 12 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 01:18:25
 13. C206 13 Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) Ab Klein Haneveld 00:52:48

Per saldo valt er voor de mens niets te winnen op aarde, waar volgens Prediker alles ijdelheid is. Alleen wie uit God is geboren overwint. Daarin ging de Heere Jezus Christus in Zijn geloof, dat Hem als Mens kenmerkte, de gelovigen voor. Door lijden en dood heen bereikte Hij de heerlijkheid, die de Zijnen met Hem mogen delen. Zij zijn volgens de Bijbel mét de verrezen en tot Zoon gestelde Christus méér dan overwinnaars. Die status hoeven zij niet meer zelf te bevechten. De strijd is geleverd! Het enige “gevecht” van de gelovige is dat hij de Waarheid, Gods Woord, vasthoudt, en zijn uit genade verkregen positie inneemt, wetend dat een hemelse Hogepriester zorgt voor blijvende reiniging. De realiteit van de overwinning ligt in het lijdzaam en gehoorzaam volgen van de Goede Herder. Door alleen bij Zijn Woord te rade te gaan.

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/