1. C213 01 Geloof in gevaar Ab Klein Haneveld 01:05:26
  2. C213 02 Geloof in gevaar Ab Klein Haneveld 01:09:58
  3. C213 03 Geloof in gevaar Ab Klein Haneveld 01:07:52

Vertrouwen in wat God heeft beloofd is kenmerkend en essentieel voor (de wandel van) een Christen. Dat was ook zo bij de Heer Zelf, Die Zich door lijden heen richtte op beloofde heerlijkheid. Het grootste gevaar dat een gelovige kan bedreigen, is afwijken van wat de Bijbel zegt. Daartoe hoort ook het bedrijven van religie, inclusief het zich – ten onrechte veelal “christelijk” genaamde – stellen onder de wet. Alleen door het Woord der Waarheid wordt geloof opgebouwd, met een rein hart, een verschoond geweten als gevolg. Daaruit vloeit liefde voor andere leden voort. Alle daarmee niet strokende leringen zijn volgens de Schrift lege fabelen, hoeveel theologische waarde er ook aan wordt gehecht. In christelijke kring blijkt veel “menselijke” activiteit sterk gericht op uitbreiding van de eigen organisatie en/of materiële winst, en de boodschap gereduceerd tot een boodschap naar de natuurlijke mens. Christus Gemeente wordt evenwel niet door mensenhanden, maar door Hemzelf gebouwd.

“Sommigen zijn afgeweken en hebben zich gewend tot ijdelspreken.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/