1. C221 01 De Blijde Boodschap Ab Klein Haneveld 01:09:20
  2. C221 02 De Blijde Boodschap Ab Klein Haneveld 00:56:46
  3. C221 03 De Blijde Boodschap Ab Klein Haneveld 00:43:40

Wat tót Christus’ opstanding verborgen moest blijven, hoewel heel het Oude Testament er in bedekte termen naar verwees, mocht onder het Nieuwe Verbond openbaar worden. De blijde boodschap van Gods rechtvaardigheid. Zijn zaligmakende genade is verschenen. Wie door geloof daaraan deel krijgt, is verbonden met Christus en toegevoegd aan Zijn Gemeente. Met die status verdraagt leven onder de wet zich niet. Die kan allerminst “een blijde boodschap” worden genoemd. Niet aan, maar in de wereld wordt het Woord gepredikt, opdat enkelingen in de duisternis het Licht zullen zien. Voor wie buigen voor dat Woord van eeuwige vertroosting is het “kracht Gods tot zaligheid” waaraan Hij trouw blijft. Zij zullen delen in Christus’ heerlijkheid en zijn op weg naar Zijn rechterstoel, waar de gelovige zal worden beloond naar de mate waarin hij in de hem geschonken vrijheid zijn Heer heeft gediend.

“Ik schaam mij het Evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/