1. C230 01 Geef je over! Ab Klein Haneveld 01:09:30
  2. C230 02 Geef je over! Ab Klein Haneveld 00:58:09
  3. C230 03 Geef je over! Ab Klein Haneveld 01:21:33

De Bijbel roept in vele toonaarden en opzichten op tot gepassioneerde overgave. In navolging van de Heere Jezus wordt van de gelovigen gevraagd lijdzaam beschikbaar te zijn. Dat is niet passief afwachten, maar in lijdzaamheid gericht op delen in Christus’ heerlijkheid de loopbaan volbrengen. Min of meer zoals atleten, die lijden om te winnen. Gelovigen staan in de wereld op verlies, maar zijn straks de ultieme winnaars met hun Heer, Die hier Zelf ook werd gesmaad. Als opgestane Hogepriester is Hij nu gegeven aan de Gemeente. Om namens de Vader ‘een dienstwerk’ te doen aan de gelovigen, met wie Hij de Waarheid deelt. De vraag is in hoeverre zij zich daaraan overgeven. Overgave impliceert concentratie op Gods Woord en trouw van de gelovige, die door de Heer Zelf in Zijn dienst is gesteld. Om, Hem toegewijd, in de wereld te delen in Zijn smaad, maar in de toekomst in Zijn heerlijkheid. Geduldig. Wetend dat huidige verliezen royaal worden gecompenseerd. Méér dan dat!

“Bezit uw ziel in lijdzaamheid.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/