1. C234 01 Vergeving Ab Klein Haneveld 01:13:08
  2. C234 02 Vergeving Ab Klein Haneveld 01:01:06
  3. C234 03 Vergeving Ab Klein Haneveld 01:02:28

Zonder daaraan voorwaarden te verbinden, heeft God de mensheid vergeving geschonken. Juist dat ontbreken van een pakket eisen, waaraan eerst zou moeten zijn voldaan, is het kenmerk ervan. Ook het belijden van zonden is geen door hem gestelde voorwaarde. Voor christenen zou het ook geen probleem moeten zijn anderen royaal en onvoorwaardelijk te vergeven. Overigens betekent vergiffenis van Godswege niet automatisch ook eeuwig leven. Die twee liggen wel in het verlengde van elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Om te worden behouden, moet een mens Christus persoonlijk aanvaarden als Verlosser en daarmee Gods levende Woord. Dat impliceert ook het zich dankbaar toe-eigenen van de ontvangen vergeving. Wie niet beseft wat hij zelf heeft gekregen, vergeeft ook anderen veelal niet. Dat wel te doen, hoort bij de roeping van de gelovige. Niet oordelen, maar levend uit de genade die ook doorgeven. Keer op keer.

“En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/