1. C236 Draai je om en laat je dopen Ab Klein Haneveld 00:53:47

De climax van het Evangelie is de verrijzenis en verheerlijking van de Heere Jezus Christus, als Eersteling van een nieuwe schepping. Bij Zijn opstanding werd de Geest over Hem uitgegoten. Iedereen die zich tot Hem keert, ontvangt diezelfde Geest. Dat was ook de boodschap van Petrus in zijn bekende Pinkstertoespraak te Jeruzalem. Hij drong er bij zijn toehoorders op aan zich om te draaien, naar het licht te keren en de roepstem te volgen van de Heer, Die zegt: ‘Kom tot Mij.’ Geloof richt zich op wat niet is gezien. Het is in navolging van Abraham op reis gaan naar het onbekende maar door God belóófde – land. Aan het kruis bracht de Heere Jezus de wereld met Zichzelf in de dood, door Zijn opstanding ging Hij het nieuwe leven binnen. Gelovigen delen dat met Hem. Als symbool van het feit dat zij dood waren, maar in Christus levend werden, laten zij zich dopen. Dat is niet meer dan een logische stap. Het teken en getuigenis dat zij in nieuw leven zijn verrezen met hun Heer.

“Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/