1. C244 01 Vrijheid & Verantwoordelijkheid Ab Klein Haneveld 01:05:30
  2. C244 02 Vrijheid & Verantwoordelijkheid Ab Klein Haneveld 01:04:25
  3. C244 03 Vrijheid & Verantwoordelijkheid Ab Klein Haneveld 01:00:40

Dat zij vrij zijn van de wet wordt door sommige gelovigen nogal extreem geïnterpreteerd. Zij lijken zonder enig kompas te willen leven, wat tot nutteloosheid leidt. De verlossing is geen doel op zichzelf, maar een middel om in vrijheid de Heer te kunnen dienen en gericht te zijn op de erfenis. Juist voor wie vrij is heeft Hij een taak. Het is de verantwoordelijkheid van de gelovige daarvoor lijdzaam beschikbaar te zijn, overeenkomstig zijn roeping en in de daarbij passende waardigheid te wandelen. Met andere woorden: het nieuwe leven te leven. Daarvan zal hij voor de rechterstoel van Christus ooit rekenschap moeten afleggen. Als een kompas voor het leven in dienstbaarheid is hem Gods Woord gegeven. Functioneren onder de wet der vrijheid is in zekere zin ook een juk, maar de Heere Jezus zei dat het zacht zou zijn. Hij Zelf was optimaal dienstbaar en is dat als de verrezen Hogepriester nu nog steeds. Zijn priesterlijke volk – en iedere individuele gelovige – zou Hem daarin behoren te volgen. Als bevrijde slaaf, die vrijwillig aan Hem horig werd.

“Indien wij door de Geest leven, zo laten wij ook door de Geest wandelen.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/