1. C249 01 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 00:56:05
 2. C249 02 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:04:01
 3. C249 03 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:20:15
 4. C249 04 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:06:41
 5. C249 05 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:13:27
 6. C249 06 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:09:55
 7. C249 07 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:01:20
 8. C249 08 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:01:27
 9. C249 09 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:07:40
 10. C249 10 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:12:34
 11. C249 11 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:18:20
 12. C249 12 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:12:00
 13. C249 13 Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) Ab Klein Haneveld 01:05:43

Wedergeboorte is het begin van en criterium voor wat bijbels gezien als het – door de natuurlijke mens onbegrepen – normale christelijke leven geldt. Daarbij hoort niet het met uiterlijke stichtelijkheid voldoen aan wet en regel. Het nieuwe door de Geest van Christus bewerkte leven impliceert vrijheid. Toch is het niet de bedoeling dat het als het ware normloos wordt beleefd. Wie uit de duisternis naar het licht is overgegaan, blééf in feite een dienstknecht, maar kreeg een andere Heer: de opgestane Christus. Die geeft gelovigen graag iets te doen, als zij zich daarvoor beschikbaar stellen. In een soort leerlingstelsel, op het traject naar de erfenis die hen wacht. Het voor een christen normale eeuwige leven groeit naar volwassenheid. De mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van voeding door Gods Woord en gepassioneerde overgave bij het dragen van het lichte juk dat de Heer de Zijnen geeft.

“Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/