1. C250 01 Paulus op de Areopagus Ab Klein Haneveld 01:07:32
  2. C250 02 Paulus op de Areopagus Ab Klein Haneveld 01:03:49
  3. C250 03 Paulus op de Areopagus Ab Klein Haneveld 00:49:46

Toen Paulus het oude Athene bezocht, was die stad een centrum van wetenschap, die voornamelijk neerkwam op filosofie. Daarin manifesteerden zich uiteenlopende stromingen. Gelijktijdig was de stad ook vol spiritualiteit. Die grijpt ook nu in vele vormen om zich heen, waarmee weer duidelijk wordt dat er niets nieuws is onder de zon. Temidden van vele afgoden, predikte Paulus het Evangelie van Christus op de Areópagus. Dat stuitte op verzet van de Griekse filosofen, want de wijsheid van de wereld is dwaasheid voor de levende God, de Schepper, Die niet in stenen tempels woont. Hij heeft Zich een Man uitverkoren, Die Zijn wezen toont. De verrezen Eersteling van een nieuwe schepping, Die in de toekomst de wereld rechtvaardig zal oordelen. Nu nog nodigt hij alle mensen uit tot bekering en het aanvaarden van Zijn Woord der Waarheid. Daarvoor is filosofie niet nodig.

“God verkondigt nu alle mensen dat zij zich bekeren.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/