1. C252 01 Kerstfeest en Pasen Ab Klein Haneveld 01:02:19
  2. C252 02 Kerstfeest en Pasen Ab Klein Haneveld 01:15:41
  3. C252 03 Kerstfeest en Pasen Ab Klein Haneveld 01:14:41

Niet Kerst, maar Pasen is het èchte Christusfeest. De geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria, verwees in samenhang met alle gebeurtenissen daaromheen naar Zijn opstanding als de Zoon Gods, waarmee het Nieuwe Verbond werd geïntroduceerd. In het begin van de kerkgeschiedenis stond Pasen centraal, maar langzamerhand werd de viering van dat heilsfeit min of meer verdrongen door die van de geboorte van de baby Jezus van Nazareth, hoewel die gebeurtenis op zichzelf in de Bijbel vrij beperkt aandacht krijgt. De Zoon van Adam werd als mens geboren onder het Oude Verbond en daarmee onder de wet. Naar oudtestamentische profetie uit een maagd die zwanger zou worden. Maar ook daarvan lag de eindvervulling nog in het verschiet: de geboorte van de Christus, die het eerstgeboorterecht verkreeg, en Zijn Gemeente. Naar analogie van de geschiedenis van Maria en Jozef is dat volk geboren zonder dat er gemeenschap was. Een volk van koningen en priesters onder leiding van dè Koning en Hoge priester.”

“Zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een Zoon baren.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/