1. C255 01 Bijbel en wetenschap Ab Klein Haneveld 01:18:48
  2. C255 02 Bijbel en wetenschap Ab Klein Haneveld 01:14:22
  3. C255 03 Bijbel en wetenschap Ab Klein Haneveld 01:11:17

De meest voor de hand liggende, bijbels gefundeerde en in het verleden alom in elk geval in evangelische kring aanvaarde scheppingsleer wordt nu bewust genegeerd. De Bijbel zegt dat God ‘in den beginne’ hemel en aarde schiep, niet hoe lang dat geleden is. Wel dat de aarde door het oordeel van de Schepper werd verwoest, waarna Hij in zes dagen de huidige aarde, c.q. het uitspansel maakte, met Adam als eerste mens. Die gang van zaken, ook aangeduid als restitutieleer, past niet in wereldse wijsheid. En hedendaagse christenen, onder wie boegbeelden van evangelische stromingen en organisaties, trachten openlijk Gods Woord aan te passen bij die ‘valselijk genaamde wetenschap’, zoals de Bijbel haar noemt. Dat impliceert niet alleen het aanhangen van de volstrekt onbewezen evolutiereligie, maar ook dat de Waarheid onder curatele van de leugen wordt gesteld. Gods in Zijn Woord geopenbaarde verlossingsplan, waarin de tweede Adam als Eersteling van een nieuwe schepping centraal staat, belandt er door op losse schroeven. De slang uit Genesis, die in overdrachtelijke zin noaltijd spreekt, moet er genoegen aan beleven.”

“Willens en wetens is hun onbekend dat door Gods Woord de hemelen van overlang geweest zijn.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/