1. C256 01 Boaz en Ruth Ab Klein Haneveld 01:19:08
  2. C256 02 Boaz en Ruth Ab Klein Haneveld 01:08:58
  3. C256 03 Boaz en Ruth Ab Klein Haneveld 01:17:34

Hoewel oppervlakkig gezien een romantisch liefdesverhaal, staat het bijbelboek Ruth bol van naar Christus en Diens relatie tot respectievelijk Israël en Zijn Gemeente verwijzende typologie. Er zijn ook directe lijnen naar nieuwtestamentische gebeurtenissen en principes in te vinden. Zoals het beeld van de Grote Onbekende – in dit boek ook Ploni Amoni, c.q. ‘zulk één’ genaamd – dat in de Evangeliën is te ontdekken als de onbenoemde die de ezel beschikbaar stelt voor de zogenaamde ‘intocht in Jeruzalem’ van de Heere Jezus. De ezel is een beeld van de Gemeente, primair voortgekomen uit de tien stammen van Israël, die in Orpa de ándere schoondochter van Naomi zijn te herkennen. Ruth is evident het symbool van de twee stammen, Naomi van geheel Israël. Dat Boaz de losser kon worden van Ruth, kwam doordat Ploni Amoni, de eerste rechthebbende, er niet meer toe in staat was. Hij had kennelijk al de erfenis van iemand anders veilig gesteld. Zoals Christus, in deze tijd dat – zwijgend en ongezien door de wereld – voor de Gemeente deed. Die is nu het vruchtdragende volk, levend onder de door de Joden nog niet aanvaarde genade.

“Geloof zij de Heere, die niet heeft nagelaten u een losser te geven.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/