1. C257 01 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:01:34
 2. C257 02 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:16:06
 3. C257 03 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:17:57
 4. C257 04 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:09:58
 5. C257 05 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:15:08
 6. C257 06 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 00:57:21
 7. C257 07 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:12:31
 8. C257 08 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:09:29
 9. C257 09 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:16:57
 10. C257 10 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:07:08
 11. C257 11 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:02:33
 12. C257 12 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:37:49
 13. C257 13 Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) Ab Klein Haneveld 01:19:27

Gods koninkrijk is van hemelse oorsprong en nu nog op aarde niet zichtbaar. Maar in de toekomst wordt het ook dáár openbaar, want het omvat hemel(en) en aarde. De heerschappij daarover is al gegeven aan de Heere Jezus Christus, maar ook dat wordt pas openbaar als Hij met Zijn Gemeente – die zal delen in Zijn erfenis – verschijnt. Daarheen op weg is Zijn met priesterschap naar de ordening van Melchizedek en (nu nog niet zichtbaar) koningschap beklede Lichaam. Dat heeft een hemelse positie. Wie behoren tot de Gemeente zijn genaderd tot Christus’ troon der genade, het heiligdom, waarnaar onder het Oude Verbond het heilige der heiligen in de tabernakel verwees. Het is het domein van de eeuwige Hogepriester. Op Zijn tijd zal ook Israël tot geloof komen in de eerder door Juda, vertegenwoordigd door het Sanhedrin, afgewezen Messias. Alle stammen van dat volk worden dan bij Hem gebracht.

“Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/