1. C262 01 Ambten in de gemeente Ab Klein Haneveld 01:16:35
  2. C262 02 Ambten in de gemeente Ab Klein Haneveld 01:13:43
  3. C262 03 Ambten in de gemeente Ab Klein Haneveld 01:35:07

Hoewel het woord er niet letterlijk in voorkomt, laat de Bijbel wel degelijk het bestaan van het begrip ‘ambten’ zien in de vorm van aan de Gemeente gegeven en door onder anderen herders en leraars uitgevoerde bedieningen. Zij leiden de gelovigen, zoals een herder de schapen, naar het voedsel, maar voeren geen heerschappij over hen. Zij hebben een dienende taak, zijn niet door mensen maar door de Heilige Geest aangesteld en dragen aan hen overgedragen verantwoordelijkheid. Primair tegenover hun Heer, de Opperherder. Paulus besefte ooit aan Hem rekenschap te moeten afleggen. Dat geldt voor iedere dienaar die onder de gelovigen arbeidt, maar ook voor ieder individueel lid van de Gemeente. Het is hun taak te voorzien in het onderwijs over wat onder het Oude Verbond nog verborgen was. Trouw aan het Woord, de bediening en daarmee aan de Heer is een van hun kenmerken. Maar dat behoort voor iedere gelovige, binnen het vermogen dat hem is geschonken, zo te zijn.

“Doet alle dingen als voor de Heere.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/