1. C263 01 Wereld en Waarheid Ab Klein Haneveld 01:16:40
  2. C263 02 Wereld en Waarheid Ab Klein Haneveld 01:23:01
  3. C263 03 Wereld en Waarheid Ab Klein Haneveld 00:58:43

De door ‘de vader van de leugen’ geleide wereld meent dat dé Waarheid niet bestaat, maar dat iedereen er een eigen waarheid op na kan houden. Daarmee wordt Gods licht voortbrengende spreken ontkend. Een theologische variant van die denkwijze is dat Hij iets anders bedoelde dan Hij zei. Het Evangelie van de opgestane Christus nodigt tot geloof in Hem – wat neerkomt op liefde voor de Waarheid – en eeuwig leven. De essentie van de door de wereld gepropageerde leugen is dat het schepsel hoger dan de Schepper wordt geacht. Hoewel God zich nu nog verbergt, wordt Zijn toorn al openbaar in de realiteit dat Hij wijsheid heeft weggenomen. Terwijl de wereld meent in de loop der eeuwen alleen maar wijzer te zijn geworden, wandelt zij in dwaasheid. Maar wie de Waarheid in Christus zoekt zal die vinden. De bedoeling is die vervolgens te blijven bestuderen, door Schrift met Schrift te vergelijken. Een ook de Gemeente binnendringend gevaar is, dat men met de Waarheid gaat marchanderen. Het is de snelste manier om er delen van kwijt te raken.

“De Waarheid zal u vrijmaken.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/