1. C264 01 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:22:03
 2. C264 02 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:25:35
 3. C264 03 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:21:09
 4. C264 04 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:14:55
 5. C264 05 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:22:47
 6. C264 06 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:18:31
 7. C264 07 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:25:55
 8. C264 08 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:29:12
 9. C264 09 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:16:19
 10. C264 10 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:28:12
 11. C264 11 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:25:54
 12. C264 12 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:21:30
 13. C264 13 De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) Ab Klein Haneveld 01:51:36

Als men in christelijke kring over de wederkomst van Christus spreekt, ontbreekt het veelal aan enige uitleg over (en inzicht in!) wat die allemaal inhoudt. Zijn zichtbare terugkeer naar de aarde – en de openbaring van Zijn koninkrijk daar – omvat een reeks van gebeurtenissen. Zij beginnen met de opname van de Gemeente, bestaande uit zowel de dan nog levende als de al ontslapen leden ervan. Als zij in de hemel met hun Hoofd zijn verenigd – en satan eruit is geworpen – begint de door Daniël geprofeteerde zeventigste jaarweek. De 69ste eindigde bij de zogenaamde ‘intocht in Jeruzalem’, toen de Heer overigens niet verder kwam dan de Olijfberg. Daar zal Hij aan het einde van die laatste der zeventig jaarweken ook weer verschijnen, samen met de Gemeente. Op aarde heerst gedurende die eerste helft van die zeven jaren een verraderlijke vrede, dankzij een door de satan zelf gestuurde heerser. In de tweede helft begint de grote verdrukking in Israël [Jeruzalem], die zich in de decennia daarna over de gehele aarde zal uitbreiden, voordat het duizendjarige echte vrederijk begint, waarin satan gebonden zal zijn.

“Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, was en komen zal.”

De Wederkomst van Christus

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/