1. C272 01 De Bruid Ab Klein Haneveld 01:10:33
  2. C272 02 De Bruid Ab Klein Haneveld 01:08:08
  3. C272 03 De Bruid Ab Klein Haneveld 01:03:42

Hoewel de Gemeente en Israel veel gemeenschappelijk hebben, moet men voor een goed begrip van Gods ‘plan der eeuwen’ niettemin ook het onderscheid kennen tussen die beide. Het niet onderkennen van dit onderscheid leidt enerzijds tot verlies van de nog onvervulde profetieën (waarin Israel een hoofdrol speelt) en anderzijds tot een niet onderkennen van de werkelijke positie en functie van de Gemeente. De opvatting, dat de Gemeente de ‘bruid’ van Christus zou zijn wordt gewoonlijk als vanzelfsprekend aangenomen. En zo er al enige argumentatie wordt aangevoerd, is die gebaseerd op het idee dat de Gemeente (het verlengstuk van) Israel is. In het Nieuwe Testament – waarin gemeentelijke waarheid niet langer verborgen is – wordt het woord ‘bruid’ echter nergens op de Gemeente van toepassing gebracht. Integendeel, de Gemeente wordt beschreven als de ‘vrouw’, de echtgenote, van Christus, en nog nauwkeuriger als ‘Zijn Lichaam’. Zij wacht niet op de toekomstige vereniging van bruid en Bruidegom, maar leeft nu reeds in gemeenschap met de Man.

“Want wij zijn leden van Zijn lichaam.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/