1. C278 01 De 70ste week en de 1000 jaren Ab Klein Haneveld 01:18:18
  2. C278 02 De 70ste week en de 1000 jaren Ab Klein Haneveld 01:34:12
  3. C278 03 De 70ste week en de 1000 jaren Ab Klein Haneveld 01:25:16

Veel staat de aarde nog te wachten. De Bijbel is daarover duidelijk voor wie Schrift met Schrift vergelijkt. God spreekt in Zijn Woord over de toekomst, die besloten ligt in Zijn plan. Christus’ bij Diens opstanding gestichte koninkrijk is eeuwig, maar nog niet geopenbaard op aarde. De nu bestaande Joodse staat is daarvan noch begin noch Gods werk, maar wel geprofeteerde ongehoorzaamheid. Sinds de verwoesting van Jeruzalem, waarover Daniël met de Heer sprak, zouden niet zeventig maar zeventig maal zeven jaren verstrijken, vóór de komst van de Messias. Bij de zogenoemde intocht in Jeruzalem van de Heere Jezus waren 69 van die ‘jaarweken’ verstreken. De zeventigste, waarin de antichrist regeert en een gelovig overblijfsel van Juda uit het land vlucht, komt nog. Halverwege die ‘week’ breekt de grote verdrukking voor Israël aan, die zich later alvorens de duizend jaren aanbreken over de gehele wereld uitbreidt. Zoals eens de Heere Jezus vaart de Gemeente van Christus aan de vooravond van die zeventigste week ten hemel, nu al het huis van gelovigen. En zij keert met haar Heer terug, om als één Man de vrouw Israël te huwen.

“In de stad die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen (…) want ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/